Taller Montessori: Introducció a Montessori, ambients preparats i vida pràctica.

Ahir, Jaisa educativos va fer el primer taller Montessori dels 5 que té preparats per a aquest curs.

Es va començar fent una introducció sobre la vida de Montessori, explicant curiositats i fets rellevants de la seva trajectòria, molt importants per a entendre el perquè de la seva pedagogia.

Per a qui vulgui conéixer una miqueta, hi ha una pel·lícula biogràfica: Montessori – una vida dedicada a los niños on s’explica acuradament la seva vida.

Després, es va explicar, per mitjà d’imatges i experiències, com és el dia a dia d’una escola Montessori, com són les aules, com treballen les guies Montessori, com és l’aprenentatge, etc.

Per últim, vam aprendre més aspectes sobre un dels blocs de la pedagogia Montessori, la vida pràctica, a través d’imatges, de material, però sobretot, de la pròpia experiència de la Sandra, la guia d’aquest taller.

Les activitats de la vida pràctica, són molt importants en els primers anys de la vida dels infants, permetent-los tenir més autonomia en activitats quotidianes alhora que adquireixen diferents habilitats.

A continuació, us presento una miqueta el material que ahir, la Sandra, molt amablement ens va mostrar, fent una petita demostració de com s’ensenyen, referents al bloc de  la vida pràctica:

Material per a obrir i tancar taps.

Amb el següent material es pot treballar la psicomotricitat fina.

Material per a aprendre a doblegar. Tenen unes línies per a facilitar l’execució de l’activitat.

Material per a “cosir”.

Bastidors, molt importants per a practicar, tenint en compte la dificultat que suposa per a un nen cordar-se a un mateix. Es pot fer també, posant jaquetes a una cadira, fent que cordi a una altra persona…

Per a treballar transvasaments: de líquids (d’un recipient a un altre, amb pipetes), de petits materials de diferent mida/pes (amb escombra-pala,  pinces…).

Aquests materials no són materials Montessori en el sentit més estricte, és a dir, són adaptacions fetes amb materials accessibles per a tothom, ja que per a ser-ho realment haurien d’estar totalment adaptats als infants, per exemple, les safates haurien de tenir nanses; els candaus haurien de ser del mateix color, els pots haurien de ser de la mateixa mida…

És important que les activitats es realitzin en una posició còmoda per als nens, segurament el més adient per a aquestes propostes seria fer-ho sobre una taula. No obstant, d’altres activitats Montessori si que són possibles de fer al terra.

Joc amb material multibase

El material multibase pot ser de fusta, de plàstic i també es pot construir, per exemple, amb goma eva.

És un material que està format per petits cubs que formen unitats, desenes, centenes i milers.

L’activitat proposada es podria fer en parelles i consisteix en formar nombres amb aquest material, utilitzant nombres d’estil Montessori.  Un de la parella ha de donar a l’altre un nombre que haurà de representar.

Suma II (portant-ne) – Montessori

A continuació farem la següent suma portant-ne, segons la metodologia Montessori:

1489 + 2324 

El procediment de col·locació de les estampilles és el mateix que el de les sumes sense portar-ne.

Primer, col·loquem els milers, les centenes, les desenes i les unitats del primer sumand. A continuació, posem el signe +. Després, fem el mateix amb l’altre sumand.

Després, ajuntem les unitats.

Com tenim 13 unitats, en treiem 10 i ens quedem només amb 3. Les altres 10 unitats, les transformem en una desena.

Col·loquem la desena amb les altres desenes.

Apuntem a la taula de la suma el resultat de les unitats.

Seguim el mateix procediment amb les desenes, centenes i milers. Tenint en compte que 10 desenes, formen una centena i que 10 centenes formen 1 miler.

Suma – Montessori

A continuació, us presento com fer una suma d’una manera manipulativa amb material Montessori.

Material necessari: (no és necessari comprar-lo, és possible fer-ho amb cartolines)

– estampilles

– taula amb la suma escrita, es pot plastificar i utilitzar un “retolador esborrable”.

– signe +, signe =

– taula (per a facilitar l’activitat) Necessitaríem una taula com la presentada a continuació.

Procediment:

A continuació, realitzarem la següent suma: 1243 + 3412 =

Per a fer-ho, hem d’anar col·locant les estampilles al lloc adient. Començant pels milers, seguint per les centenes, les desenes i per últim, les unitats.

A continuació, posem el signe + al lloc adient de la taula i després, realitzem el mateix: posem primer els milers, després, les centenes, desenes i per acabar, les unitats.

Un cop realitzat, col·loquem el signe = i ajuntem les estampilles, aquest cop, començant per les unitats.

Un cop estan juntes, les contem i escrivim el resultat a la taula de la suma.

Seguim  amb el mateix procediment seguint amb les desenes, les centenes i acabem amb els milers.

Aquí tenim el resultat:

“Veo, veo..”

Aquesta activitat està pensada per a introduir els sons de les lletres d’una manera molt relaxada.

És una molt bona eina per a ajudar els nens a adonar-se de que les paraules estan formades per conjunts de sons.

Sovint es podria jugar observant tot el que ens envolta, no obstant, el fet que els objectes estiguin limitats permet una major probabilitat d’èxit. Per això, des de la pàgina, montessoriprintshop, ens proposen fer-ho a partir d’aquestes fitxes.

Activitat en PDF: I_Spy_Pages

Abans de començar el joc, ens hauríem d’assegurar de que l’infant coneix totes les paraules. Com consisteix en una activitat d’iniciació a la lecto-escriptura, hauria de fer-se en la seva llengua materna.

A continuació, comencem:

– “Veo, veo… una cosita que empieza con el sonido …  ”

– “I spy with my little eye, something that starts with the sound…”

Es podria fer una adaptació al català:

– “Veig, veig… una coseta que comença pel so… ”

També es podria jugar:

– tenint en compte l’última lletra

– el color

– la forma