Atributs lògics

Què són els atributs lògics (variants dels blocs de lògica)?

Aquí en teniu alguns exemples.

Per a què s’utilitzen?

Doncs bàsicament s’utilitzen per a seguir un criteri a l’hora de classificar, tenint en compte: la forma, el gruix, el color o la mida, com prèviament hem explicat a l’entrada anterior.

Hi ha tants criteris com es vulgui. Poden fer-se amb formes geomètriques, així com altres imatges, tot depen de la imaginació.

Anuncis

Materials lògics

El material lògicament estructurat és aquell material que té com a finalitat facilitar el desenvolupament d’una capacitat lògica o una adquisició d’un nou concepte.

Com és aquest material?

Consisteix en un material en el que s’ha de triar entre tres o quatre qualitats. Cada qualitat ha de tenir tres o quatre variants.

Per a elaborar aquest material, s’han de fer peces tenint en compte que cadascuna d’elles ha de tenir una variant de cada qualitat i no poden haver-hi dues peces iguals ni faltar cap combinació.

Exemple:

Blocs lògics

Aquestes peces, que es poden fer amb material reciclat, tenen quatre qualitats sensorials: color, mida, gruix i forma.

I cadascuna d’aquestes qualitats tenen aquestes variants:

Color: blau, groc i vermell.

Mida: gran i petit

Gruix: Prim i gruixut.

Forma: Quadrat, rectangle, triangle i cercle.

Amb aquests materials es poden fer diverses activitats, com per exemple classificacions o activitats que consisteixin en familiaritzar-se amb el material, cambiar o definir una qualitat, etc.

 

Per a més informació sobre aquest tema, consulteu document ajdunt.

material_Pensamiento_L_gico._Infantil_Primaria_y_ESO