Qui és qui?

Es pot utilizar aquest recurs per a treballar multitud de conceptes. A continuació us presento dues propostes per a repassar: nombres i animals.

Qui és qui: nombres

Consisteix en què esbrinin quins són els nombres del seu company de joc, fent preguntes del tipus: el nombre és més gran/petit que.., quantes desenes té…

També es podria fer targetes amb preguntes del tipus: és un nombre compost, és multiple de…,és divisor de…

Qui és qui: animals

Preguntant:

–  si és un mamífer, peix…

–  nombre de potes

– la seva alimentació

– medi en el que viu: aigua, aire…

Anuncis

L’entorn natural – etapes de l’aprenentatge

“Montessori destacava la importància d’ajudar als petits a comprendre la natura i creia que l’aprenentatge sobre com succeeixen i funcionen les coses es produïa en cinc etapes progressives.

Primera etapa: observació i descobriment.

Absorbeixen la informació a una velocitat tremenda.

Segona etapa: cura i responsabilitat.

Es quan s’adonen que les plantes i els animals en una situació domèstica depenen dels humans per a la seva supervivència. És el moment d’ensenyar les habilitats i de dona’ls-hi responsabilitats concretes: regar les plantes, dona’ls-hi menjar… Montessori era molt partidària del valor dels gats i recomanava que hi hagués un a cada casa.

Tercera etapa: processos i prediccions.

Es quan es comença a comprendre els processos i les seqüències implicades a la natura i s’aprèn a predir amb confiança i a tenir expectatives.

Quarta etapa: interdependència.

En aquest punt els infants mostraran que no només han desenvolupat una gran quantitat de coneixements sobre els animals i les plantes, sinó que també han arribat a amar-los i a respectar-los. Per tant, es pot explicar la interdependència dels éssers vius i la xarxa tròfica i com la vida depèn de l’aigua i dels gasos que hi ha a l’aire.

Cinquena etapa: cultiu i control.

Durant aquesta última etapa, s’adonen que tenen el poder de cultivar i controlar l’entorn, canviant-lo per a cobrir les seves pròpies necessitats i les de la comunitat en la que viu.

Montessori creia que les activitats dissenyades per a fomentar la cura i la consciència de l’entorn natural no només mereixien la pena en elles mateixes, sinó que destacava, a més, la seva creença de que el desenvolupament espiritual del nen també sortiria beneficiat d’aquesta participació. En un món cada vegada més materialista, aquest aspecte del desenvolupament s’oblida amb freqüència. ”

Fragment extret del llibre “Jugar y aprender con el método Montessori”

Lesley Britton

Mesurar la temperatura

Una altra activitat que permet treballar en una gràfica, és el registre de la temperatura. S’hauria de posar un termòmetre a un lloc al que li doni el sol i que estigui a una alçada adient, probablement estaria bé a un metre del terra.

Una opció seria registrar la temperatura a la mateixa hora tots els matins, al migdia i a la tarda. Utilitzant el registre per a comentar les temperatures en el context d’unes altres condicions climatològiques i així fomentar una conciència dels canvis que es produeixen durant les diferents estacions.

Activitat extreta del llibre “Jugar y aprender con el método Montessori”

Lesley Britton

Mesurar la pluja

Per a fer la següent activitat es necessita:

– un full de paper quadriculat per a registrar

– una ampolla de plàstic buida.

A l’ampolla s’ha de marcar al costat exterior centímetres, utilitzant cinta adhesiva o retolador permanent. A continuació, s’ha de tallar la part superior de l’ampolla i col·locar-la cap avall dins de la base.

Cada dia, o els dies de pluja, s’hauria de mirar quanta pluja ha caigut i registrar-la en la gràfica.

Estaria bé fer-ho durant períodes determinats de temps per a construir un quadre de la pluja que cau en un mes i en una estació.

Activitat extreta del llibre “Jugar y aprender con el método Montessori”

Lesley Britton