Faltes d’ortografia

Text íntegrament extret del document “Faltes d’ortografia” del web Educación Viva.  http://www.educacionviva.com/Documents/escriptura/

 Totes les persones que dominen l’ortografia, tenen en comú unes estratègies que comporten les característiques següents:

1- Són capaces d’escriure i de llegir amb agilitat, sense ensopegar amb les lletres i les síl·labes, sense saltar-se ratlles, captant la paraula com una sola unitat. Quan hi ha problemes de lectura, l’adquisició de l’ortografia és més dificultosa.

2 – Coneixen l’existència de l’arbitrarietat de l’escriptura, és a dir, saben que les paraules no sempre s’escriuen com sonen.

3 – Discriminen correctament tots els sons, no tenen cap problema auditiu. Una deficiència auditiva, encara que sigui lleu, suposa una dificultat per a poder escriure correctament.

4 – Quan senten o pensen una paraula que han d’escriure, busquen la imatge mental d’aquesta paraula. L’escriptura esdevé una còpia d’aquesta imatge que tenen emmagatzemada a la ment. Les persones que tenen dificultats ortogràfiques quan senten una paraula s’imaginen la imatge (núvol) i  repeteixen la paraula. Però les persones que tenen bona ortografia veuen les lletres de la paraula dins la seva ment.

5 – Quan noten que la imatge que tenen de la paraula no és prou bona per  escriure-la, tenen dubtes. Això els porta a actuar en conseqüència:

. pregunten a algú.

. consulten el diccionari.

. busquen una paraula de la mateixa família.

. escriuen la paraula de dues maneres per veure quina li fa “mal d’ulls”.

. miren d’encaixar la paraula dins d’una norma ortogràfica.

. es donen per vençudes i busquen un sinònim.

 

Tot aquest procés, excepte el punt 5, es realitza en mil·lèsimes de segon i és completament inconscient.

 

 Com es poden reduir les faltes d’una manera dràstica

 

Hi ha cinc paraules que produeixen un 10% dels errors ortogràfics: hi havia, vaig, vegada, arriba, ajuda

Si una persona aprèn aquestes cinc paraules farà un 10% menys d’errors ortogràfics. Sembla increïble però la raó és molt simple: aquestes paraules s’utilitzen molt i, molt sovint s’escriuen malament.

Hi ha investigadors de la llengua que s’han dedicat a analitzar el llenguatge escrit per tal d’esbrinar quines paraules s’usen més i en quines es produeixen el major nombre d’errors ortogràfics. Alguns d’aquests investigadors afirmen que, coneixent quinze paraules es domina el 30% dels errors.

Així que, per disminuir dràsticament els errors ortogràfics, cal que es dominin les paraules que més s’utilitzen.

Normes ortogràfiques imprescindibles

Les paraules que es poden confondre perquè sonen igual i s’escriuen de manera diferent segons la funció que tenen. Exemple:

. Senyora / S’enyora

. Ha sortit / Vaig a l’escola.

. Em poso la jaqueta / Menjo pa amb tomàquet.

. A l’hora de sopar / Van marxar tots alhora.

. Aquí s’hi està tan bé que no vull marxar / Ell també m’ho ha dit.

. No el trobo enlloc/ Menjaré fruita en lloc pastís.

 

  1. Les paraules que sonen igual però s’escriuen diferent segons el seu significat. Exemple:

. Bella / vella

. Buit /vuit

. Fals / falç

. Signe / cigne

. sega / cega

. món / mont

. massa / maça

. sans / sants

 

Hi ha unes normes ortogràfiques que s’han de conèixer i memoritzar perquè són molt útils. Es poden aplicar a moltes paraules.

Això fa que ajudin a solucionar molts problemes ortogràfics.

 

ü  Utilització de les majúscules.

ü  Plurals –es.

ü  Plurals amb dificultat ortogràfica: ca/ques, ga/gues, ça/ces, ja/ges.

ü  “S” sonora: s entre vocals (casa, posar), z a començament de paraula (zero)

ü  “R” forta: r a començament de paraula (rata) rr entre vocals (carro).

ü  m davant de p, b i m ( comprar, ambulància, immortal).

ü  b davant de consonant br, bl ( abric, població).

ü  Imperfets acabats en –ava, -aves, -àvem, -àveu, aven ( arribava, cantaves)

ü  Alternança p – b (llop/lloba, cap/cabre, sap/saber, rep/rebut).

ü  Alternança u – v (blau/blava, tou/tova, neu/neva, meu/meva).

ü  ca, co, cu, que, qui ( foca, coca, cullera, queixal, aquí)

ü  ja, jo, ju, ge, gi (jaqueta, joguina, judici, genoll, girafa)

ü  ga, go, gu, gue, gui (gat, gos, agulla, guerra, guitarra)

ü  Apòstrofs i guionets.

ü  Guionet en l’escriptura de quantitats D-U-C.

ü  Vocal neutra final: a femení ( la porta, la taula) e masculí (el llibre, el poble).

ü  Normes d’accentuació (prèviament treballar la síl·laba tònica i els diftongs). 

Anuncis

Jornada pedagògica – Congrés-Indians

El 6 de maig de 2014 es va fer una jornada pedagògica a l’escola Congrés-Indians de Barcelona on part de l’equip docent va fer una breu explicació del seu projecte pedagògic basat en un aprenentatge actiu, respectuós i vivencial.

Tot això ho aconsegueixen a través d’ambients vius, on “provoquen”/proposen als alumnes diversos materials i tallers.

Van comentar la necessitat de moviment dels infants i com pretenen formar persones competents, creatives i autònomes, deixant-los temps per descobrir, sense predir què passa.

Per això, parlaven de l’importància d’un fort vincle entre família-infants-mestres, que surt de manera no forçada i que ajuda al correcte acompanyament emocional.

Les entrades i sortides a l’escola són relaxades. Els nens i nenes de P3 poden entrar de 9h a 10h. Els de P4 i P5 de 9h a 9,30h. I a primària a les 9h. Durant aquest temps poden circular lliurement, els pares poden estar amb ells realitzant les activitats que desitgin…

Un cop acabat aquest temps, comencen els tallers o activitats proposades.

També es parlava del dret al risc: dret a tenir pors pròpies, no heretades dels adults. Dret a mullar-se, tacar-se, jugar amb la pluja, jugar amb l’aigua, pujar als arbres… A psicomotricitat, per exemple, donen molta importància a conèixer el propi cos i els límits, creuen que cal primer explotar les capacitats motrius per a passar a un correcte aprenentatge de la lecto-escriptura.

El paper del mestre és d’acompanyant, són els encarregats de preparar els ambients, d’anar modificant el material, de fer propostes (per mitjà d’ assemblees diàries) i  d’observar els infants. Comenten la importància de la mirada, de mirar als ulls, de crear una complicitat. Un vincle que es va creant dia rere dia.

L’anglès a l’escola és una llengua viva, per tant, l’especialista el parla tot el dia, fins i tot amb els mestres. En el cas d’infantil, sobretot, hi ha un educador sempre al costat de l’especialista d’anglès per apoder explicar coses que, segurament en anglès serien més complicades.

Imagino que l’any que ve les jornades pedagògiques seran una mica diferents, ja que canvien d’ubicació. Actualment estan en barracons i, finalment l’any vinent ocuparan un edifici. Us recomano a tots i totes que aprofiteu l’oportunitat d’anar-los a conèixer!

 

Per a més informació de l’escola, consulteu el seu web:

Escola Congrés-Indians

I els seus blogs (es pot accedir a ells a través del seu web).

 

Visita a Sands School – South Devon (England) – 2/5/14

El dia següent de visitar Park School, vaig tenir la possibilitat de veure el funcionament de Sands School. Tot i estar en poblacions diferents (bastant properes), part dels alumnes de Park School en finalitzar l’etapa que correspon a la primària, tenen l’opció d’anar a aquesta altra meravellosa escola de secundària, activa i respectuosa.

En aquesta ocasió també van ensenyar l’escola dues alumnes, en aquest cas, de 12 i 13 anys.

De la mateixa manera que a Park School, a Sands School els alumnes tenen l’opció de moure’s de manera totalment lliure per totes les instal·lacions i assistir a les classes que els hi vingui de gust segons els seus interessos.

Els espais són els següents:

– Espai d’art

En aquest espai poden treballar (amb fusta, amb metall, amb roba, dibuix…)

– Espai de ciències, matemàtiques, història, geografia…

– Espai de música (compten amb un estudi de gravació i instruments de tot tipus: piano, guitarres, instruments de percussió…)

– Espai de teatre (compten amb un escenari, decorats, disfresses)

 

Per a conèixer més d’aquesta escola, mireu el vídeo següent:

Sands School from Sands School on Vimeo.

 

O consulteu el seu web: SandsSchool

 

Visita a Park School – South Devon (England) – 1/05/14

El passat 1 de maig vaig tenir el plaer de conèixer de ben aprop una meravellosa escola democràtica de primària, de pedagogia activa i respectuosa,  al sud d’Anglaterra: Park School.

Dibujo

Des del primer dia que em vaig posar en contacte amb ells, l’atenció ha estat increíble i un cop allà, va ser encara millor.

La visita va començar amb l’acompanyament de dos dels alumnes, de 8 i 11 anys, per tots els racons de l’escola. Explicàven d’una manera molt amorosa perquè els agradava tant anar a aquesta escola, què feien diàriament… L’alumna de 8 anys, havia arribat aquest any d’ Austràlia i comentava i comparava la seva experiència a l’escola tradicional on anava abans i contínuament repetia que es sentia molt afortunada d’haver tingut l’oportunitat d’assistir a aquesta petita gran escola. D’altra banda, per a l’altre alumne, aquest era el seu últim any i, segons deia, encara no es feia a la idea d’haver de marxar.

Pel que fa a l’escola, està dividida en certs ambients pels quals poden circular lliurement.

Els ambients exteriors són impressionants: un hort, un bosc, un camp per a fer diferents esports, alguns gronxadors, arbres per escalar, un sorral…

Els ambients interiors són:

Espais de: música, art, petites animacions. 

Sala de jocs.

Espai de referència: dividits en dues franges d’edat: de 5-8 anys (la classe de Ben) i 8-11 anys (la classe de Mark). En aquests espais, els alumnes, a partir de diverses propostes, poden treballar segons els seus interessos. Però són lliures, en tot moment, de fer l’activitat que més els hi vingui de gust (d’ambient exterior o interior).

Vaig poder assistir a diversos ambients, on vaig poder observar:

Ambient d’art:

Els alumnes de manera totalment lliure poden triar assistir-hi (o no). Si decideixen assistir-hi, han de quedar-se fins al final de la sessió programada. Per a alguns alumnes era la primera vegada que hi anaven. Hi havia alumnes de diverses edats.

Allà, disposen de tot tipus de materials: roba, papers de colors, cartrons, plàstics… molts d’ells reciclats, d’altres no, amb els què poden fer tantes creacions com vulguin. Per a fer les creacions utilitzaven tot tipus d’eines: petites serres, pistola de pega, tisores…

El paper del mestre és d’observador i ajudant, sempre que ho demanin.

Com a normes només hi ha: no fer armes i abans de demanar un material al mestre, haver-ho buscat molt i molt bé. 

En acabar la sessió, els nens i nenes recullen el material utilitzat, netegen els pots de pintures, guarden cada cosa al seu lloc i es fa una exposició (totalment voluntària) de les seves creacions.

Ambient de petites animacions:

És un ambient molt simple però que dona l’oportunitat de desenvolupar la creativitat.

L’espai consta d’una taula amb un ordinador i una càmara web, diverses joguines i materials.

L’activitat que es proposa és fer un petit curtmetratge a partir d’un recull de fotos. Vaig tenir l’oportunitat de veure l’obra d’un petit artista de 5 anys i vaig quedar molt sorpresa.

Hort:

Es duen a terme les tasques de manteniment de l’hort distribuint les feines entre tots.

Ambients de referència:

Tot i que es proposen diverses activitats a fer, un cop acabades, tenen la possibilitat de moure’s lliurement i fer el que més els hi vingui de gust.

Hora de dinar:

El dinar que ofereix l’escola és vegetarià i es menja a l’espai de referència. Es cuina a l’escola i és sempre ecològic. No obstant, els alumnes són totalment lliures de portar de casa el que els hi vingui de gust.

 

En acabar la jornada, vaig marxar amb la sensació de que els alumnes estaven molt relaxats, feliços, contents de ser-hi allà. Mestres i alumnes tenien una relació molt familiar i amorosa basada en el respecte. Per les experiències que ens explicaven els més petits, les famílies també formen part de l’escola d’una manera molt activa.

Per a més informació sobre l’escola, visiteu: ParkSchool